CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

System FM to urządzenie przeznaczone dla dla studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu.

 System składa się z odbiornika Roger MyLink i mikrofonu Roger Pen. Podczas zajęć dydaktycznych:

  1. Student i studentka lub doktorant i doktorantka ma odbiornik Roger MyLink na biurku.
  2. Student i studentka lub doktorant i doktorantka ma włączony tryb pracy cewki telefonicznej aparacie słuchowym.
  3. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne musi mieć przy sobie mikrofon Roger Pen.

 System pozwala na dobre słyszenie mowy i rozumienie słów przez studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów podczas zajęć dydaktycznych.

N całym zdjęciu jest odbiornik który ma kształt długopisu. W górnej części odbiornika, po prawej stronie,  jest nieduży i prostokątny otwór w którym mieści się głośnik.

Na całym zdjęciu jest nadajnik. Nadajnik ma kształt prostokąta o niedużych wymiarach którego prawy koniec jest połączony ze smyczą.