CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

System FM to urządzenie przeznaczone dla dla studentek/tów i doktorantek/tów z niepełnosprawnością słuchu.

System składa się z odbiornika Roger MyLink i mikrofonu Roger Pen. Podczas zajęć dydaktycznych:

  1. Student/ka i doktorant/ka ma odbiornik Roger MyLink na biurku.
  2. Student/ka i doktorant/ka ma włączony tryb pracy cewki telefonicznej aparacie słuchowym.
  3. Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne musi mieć przy sobie mikrofon Roger Pen.

 System pozwala na dobre słyszenie mowy i rozumienie słów przez studentki/tów i doktorantki/tów podczas zajęć dydaktycznych.

System FM 2

System FM 1