CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

SmartNav Natural Point to mysz komputerowa przeznaczona dla studentek i studentów z niepełnosprawnością ruchową.

Jest sterowana wzrokiem przez poruszanie głową czyli bez konieczności użycia rąk.

Ma wszystkie funkcje normalnej myszy komputerowej.                                                          

Pomaga podczas nauki i uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.

SmartNav