CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                  Osoby z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

Student/Studentka agresywny/agresywna słownie

Agresja werbalna może objawiać się pod różnymi postaciami: od zastraszania do słownych gróźb (maile, telefony, listy z pogrózkami) lub wyzwiska. W kontakcie ze studentem/studentką należy:

 • zapobiegać narastaniu jego/jej gniewu
 • dostrzec jego/jej emocje ("słyszę, że jest Pan/Pani zdenerwowany/zdenerwowana")
 • ograniczyć stymulację zmysłową
 • wysłuchać go/ją
 • postawić granice - wyrazić brak akceptacji (zachowania, nie studenta/studentki) w sytuacjach, w których krzyczy, wkracza w sferę intymną
 • obiecać rozmowę, gdy będzie spokojniejszy/spokojniejsza
 • jeśli zachowanie studenta/studentki eskaluje, wezwać służby porządkowe.

Czego należy unikać:

 • kłótni, podnoszenia głosu
 • działania pod wpływem gniewu, zawstydzania lub ośmieszania studenta/studentki
 • ignorowania sytuacji
 • dotykania studenta/studentki

Student/Studentka agresywny/agresywna fizycznie

Agresja może przejawiać się w formie fizycznej, skierowanej przeciw przedmiotom lub osobom. W kontakcie ze studentem/studentką należy:

 • zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych, w przypadku bezpośredniego zagrożenia (bezpośrednie groźby, fizyczne zagrożenie ze strony studenta/studentki wobec innych osób, rozbijanie przedmiotów, niszczenie mienia) wezwać służby porządkowe, nakazać opuszczenie sali innym studentom/studentkom
 • pozostając ze studentem/studentką do czasu przyjazdu służb porządkowych zapewnić sobie drogę ucieczki
 • poprosić o asystę kogoś z personelu
 • zachować spokój (może korzystnie wpłynąć na zachowanie studenta/studentki)
 • w nieagresywny sposób wskazać studentowi/studentce, dla jakich zachowań nie ma akceptacji
 • wyrażać się jasno
 • zaproponować rozmowę, gdy będzie spokojniejszy/spokojniejsza
 • podczas rozmowy postawą ciała wyrażać pewność siebie (kontakt wzrokowy, wyprostosowana postawa).

Czego należy unikać:

 • pozostawania w sytuacji zagrożenia
 • samotnego rozmawiania ze studentem/studentką
 • reagowania złością, gniewem lub agresją
 • dotykania studenta/studentki, wkraczania w jego sferę intymną
 • wykonywania nagłych ruchów.

Student/Studentka zdezorientowany/zdezorientowana, psychotyczny/psychotyczna, bez kontaktu z rzeczywistością

Myślenie psychotyczne objawia się brakiem prawidłowego kontaktu z rzeczywistością z powodu urojeń lub/i omamów oraz dezorganizacją zachowania (niezrozumiała, nielogiczna mowa, skrajne dziwaczne zachowanie, wycofanie społeczne, nadmierna, nieuzasadniona podjerzliwość). W kontakcie ze studentem/studentką należy:

 • wezwać pogotowie, jeśli jego zachowanie jest bardzo zdezorganizowane lub istnieje obawa o zdrowie jego i innych osób
 • rozmawiać ze studentem/studentką wprost i konkretnie
 • wyrazić swoje obawy związane z sytuacją i przekonanie, że potrzebuje pomocy
 • zwracać uwagę na uczucia studenta/studentki, ale nie potwierdzać jego urojeniowych przekonań ("rozumiem, ze boi się Pan/Pani teraz i nie czuje się bezpiecznie")
 • ograniczyć stymulację zmysłową studenta/studentki
 • koncentrować się jedynie na tym, co dzieje się w danej chwili.

Czego należy unikać:

 • wkraczania w sferę intymną studenta/studentki
 • niepokojenia go/jej, np.: niepotrzebnymi pytaniami o sytuację
 • dyskutowania z jego/jej myślami urojeniowymi
 • braku elastyczności w postępowaniu
 • zalecania innym studentom/studentkom, by zajęli się kolegą/koleżanką.