CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Przewlekłe choroby to zaburzenia trwające około 3 miesięcy lub dłużej, które wpływają na funkcjonowanie osoby w różnych sferach życia: fizycznej, intelektualnej, psychicznej oraz społecznej.
Specyfika chorób przewlekłych wiąże się z utrzymaniem przez osobę określonego trybu życia uwzględniając również konieczność specyficznego leczenia.

Do tego typu chorób zalicza się m.in.: alergie, astmę, choroby nerek, choroby serca, cukrzycę, epilepsję czy hemofilię.

Wsparcie edukacyjne:

 1. Umożliwienie zaliczania materiału dydaktycznego według indywidualnych ustaleń z wykładowcą / wykładowczynią, w przypadku, gdy sytuacja zdrowotna studenta  / studentki lub doktorantki / doktoranta uniemożliwia regularne uczestnictwo w zajęciach.

 2. Modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca nieobecności związane z planowanym leczeniem.

 3. Wydłużenie okresu rozliczeniowego ( np.: oddawania prac pisemnych) studentowi / studentce lub doktorantce / doktorantowi, która / y może pracować tylko w krótkich odcinkach czasowych. Przydatna dla niego byłaby pomoc w planowaniu i organizowaniu pracy.

 4. Podział egzaminu / zaliczenia na części, jeśli obejmuje jednorazowo obszerną ilość materiału dydaktycznego.

 5. Wydłużenie czasu trwania egzaminu / zaliczenia ( do 50 % czasu podstawowego ).


Epilepsja to stan neurologiczny, charakteryzujący się napadami padaczkowymi pojawiającymi się w przypadku zaburzeń czynności mózgu w postaci wyładowań bioelektrycznych. Napady padaczkowe mogą mieć gwałtowny przebieg lub może wydawać się, że dana osoba znajduje się w transie. 

Podczas napadów częściowych złożonych, osoba, która jest nimi dotknięta może chodzić lub wykonywać inne ruchy, chociaż w rzeczywistości jest ona nieprzytomna.

Jeżeli ktoś dostaje ataku padaczki, nic nie można zrobić, aby go powstrzymać. Jeżeli osoba ta przewróciła się, upewnij się, że jej głowa jest bezpieczna i czekaj, aż atak minie.

Kiedy atak ustąpi, osoba ta może czuć się zdezorientowana i zawstydzona. Spróbuj zapewnić jej odosobnione miejsce, aby mogła się uspokoić.

Miej świadomość tego, że u niektórych osób napady padaczkowe mogą wywoływać pagery i światło stroboskopowe.


Wskazówki postępowania w przypadku nagłego ataku epilepsji :

 1. Zachować spokój.

 2. Usunąć z otoczenia osoby doświadczającej epilepsji przedmiotów mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla poszkodowanego (np.: ostre, ciężkie, twarde krzesła, stoliki).

 3. Zapewnić osobie doświadczającej epilepsji drożności dróg oddechowych.

 4. W razie przedłużającego się napadu, towarzyszących urazów, braku odzyskania przytomności po napadzie oraz w innych sytuacjach, w których nie wiemy co robić, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Czego należy unikać:

 1. Wkładania jakichkolwiek przedmiotów do ust.
 2. Podawania płynów.
 3. Przytrzymywania siłą osoby doświadczającej epilepsj.i


Po ataku epilepsji:

 1. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, co pomoże zabezpieczyć ją / jego przed ewentualnym zachłyśnięciem się treścią pokarmową.
 2. Monitorować funkcję oddechową 
 3. Izolować od silnych bodźców sensorycznych (np.: świetlnych, dźwiękowych czy zapachowych).


Nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny.
Pewne osoby mogą prosić cię o coś lub zachowywać się w sposób, który wydaje ci się dziwny. Taka prośba lub zachowanie może mieć związek z niepełnosprawnością tej osoby.

Na przykład, możesz udzielać komuś na pozór prostych wskazówek słownych, ale osoba ta prosi cię o zapisanie tych informacji. Może mieć ona trudności z przyswajaniem informacji i komunikacja w formie pisemnej jest dla niej łatwiejsza.
Albo na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce o miejsce siedzące, a nie stojące. Osoba ta może odczuwać zmęczenie związane ze swoim stanem zdrowia, na przykład chorobą nowotworową lub może odczuwać skutki zażywania leków. Pomimo, iż ukryta, niepełnosprawność jest w tych przypadkach prawdziwa.

W miarę możliwości szanuj potrzeby i prośby takiej osoby.