CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

                                                                    Osoby z problemami emocjonalnymi

 

Kontakt z osobami z problemami emocjonalnymi może sprawiać trudności. Brak wiedzy na temat specyfiki tych zaburzeń prowadzić może do ignorowania sygnałów o zagrożeniu zdrowia lub życia tej osoby lub do podjęcia działań nieadekwatnych do jego potrzeb.

Student w stanie lęku może odczuwać:

 • niemożność wypoczynku
 • nadmierne i nierealistyczne obawy
 • przyspieszone bicie serca
 • skrócony oddech
 • drżenie rąk lub całego ciała
 • nadmierne pocenie się
 • zawroty głowy
 • nudności
 • uczucie przerażenia i obawa przed utratą kontroli

W kontakcie z nim należy:

 • rozmawiać na osobności
 • pozwolić mu opowiedzieć o swoich odczuciach i myślach związanych z lękiem, to często pomaga zmniejszyć objawy
 • pozostać spokojnym
 • mówić w sposób jasny
 • zapewnić studenta, że potrzebuje profesjonalnej pomocy
 • zapewnić mu spokojne miejsce dopóki objawy nie ustąpią.

Czego należy unikać:

 • kwestionowania irracjonalnych lęków studenta ("to glupie bać się szczurów, one nic panu nie zrobią")
 • minimalizowania usłyszanych od studenta informacji na temat lęku ("nie martw się, będzie dobrze")
 • zarzucania nadmiarem pomysłów dotyczących rozwiązania jego sytuacji
 • przejmowania odpowiedzialnosci za samopoczucie studenta
 • odczuwania lęku i przerażenia razem z nim.

Student zagrożony samobojstwem:

Samobójstwa stanowią trzecią najczęstszą przyczynę śmierci studentów. Myśli samobójcze mogą być i często są związane z zaburzeniami psychicznymi (depresją, mieszanymi zaburzeniami lękowo - depresyjnymi, nadużywaniem substacji psychoaktywnych, chorobą afektywną dwubiegunową). Osoby zagrożone samobójstwem w 80% przypadków sygnalizują otoczeniu swoje plany.

W kontakcie ze studentem zagrożonym samobójstwem należy:

 • wezwać pogotowie ratunkowe i pozostać ze studentem do czasu jego przybycia
 • rozmawiać ze studentem na osobności
 • zachować spokój i stanowczość
 • traktować wyznanie studenta dotyczące myśli samobójczych lub jego próbę samobójczą jako wołanie o pomoc
 • pytać studenta otwarcie o uczucia i plany związane z samobójstwem ("czy myśli pan/pani o popełnieniu samobojstwa?", "czy ma pan/pani jakiś konkretny plan?").  Osoby wyrażające myśli samobójcze zazwyczaj są ambiwalentne wobec planu samobójstwa i dobrze reagują na okazaną pomoc i zainteresowanie
 • wyrażać swoje zainteresowanie i troskę o studenta, wysłuchać go, wyrazić przekonanie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i zapewnić o chęci pomocy w jej znalezieniu
 • upewnić się, ze student taką opiekę otrzymał
 • poradzić studentowi, gdzie w przyszłości może uzyskać pomoc (Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Telefon Zaufania)
 • wszystkie groźby samobójcze traktować jako pontecjalnie śmiertelne.