CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby w spektrum autyzmu:

 1. zaburzenia ze spektrum autyzmu ( ASD ), to ogólne określenie szczególnego podtypu całościowych zaburzeń rozwojowych bez różnicowania na autyzm i zespół Aspergera. 
  Termin obowiązuje w związku ze wprowadzeniem klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2013 r..
  Jest też określenie autyzm wysoko funkcjonujący ( HFA ). Jednak nie jest to oficjalna jednostka kliniczna i nie należy utożsamiać tego określenia z zespołem Aspergera ( ZA ).  

Triada cech charakterystycznych dla osób w spektrum:

 • zaburzenia kontaktów społecznych
 • zaburzenia w komunikacji
 • stereotypowe zachowania

Dodatkowo:

 • trudności sensoryczne ( do 80 % )
 • niezgrabność ruchowa ( 50 – 90 % )
 • szczególne uzdolnienia ( do 15 % ).


Komunikacja z osobą w spektrum autyzmu:

 1. Może być nieśmiała lub wycofana lub bardzo bezpośrednia w kontaktach z pracownikami uczelni.
 2. Może być lakoniczna w swoich wypowiedziach lub chętnie opowiadać o nieistotnych detalach i zadawać wiele pytań.
 3. Może mieć specyficzny sposób mówienia: za szybki lub za wolny, za cichy lub za głośny, mieć problemy z wymową lub wypowiadać się w bardzo dokładny sposób.
 4. Może sprawiać wrażenie osoby niekulturalnej ze względu na ignorowanie przyjętych form zachowania, zwłaszcza grzecznościowych. Takie zachowanie wynika z trudności komunikacyjnych
 5. Może mieć brak naturalnej asertywności:
  być zbyt uległa lub zbyt uparta w wyrażaniu swojego zdania, za bardzo niecierpliwi lub zdenerwowani.

Każdy kontakt z osobą nieznajomą może być źródłem stresu, co sprawia, że odsyłanie do innych osób po informacje jest błędnym rozwiązaniem.

Sposoby odbioru informacji przez osoby w spektrum autyzmu:

 1. Informacje techniczne czy organizacyjne, np.: konkretny adres e-mail do kontaktu oraz przewidywany czas odpowiedzi na wiadomość.

 2. Wizualizacja informacji:
  bardzo przydatne są slajdy z grafikami o najważniejszych informacjach, które pomagają lepiej zapamiętać treści przekazywane ustnie.

 3. Dostęp do informacji w Internecie:
  jest to łatwiejsza forma pozyskiwania informacji niż bezpośrednio od poszczególnych osób.

 4. Skłonność do kontaktowania się z pracownikami / pracowniczkami uczelni i zadawania im pytań za pośrednictwem e- maila.

 5. Szczególną sytuacją edukacyjną jest praca w grupie ponieważ wiele osób z ASD ma trudność z przedstawieniem i wykorzystaniem swojej wiedzy oraz umiejętności.
  Osoby z ASD znacznie lepiej funkcjonują podczas pracy indywidualnej.


Sposoby zachowania osób w spektrum autyzmu podczas zajęć dydaktycznych:

 1. Publiczne prezentowanie efektów swojej pracy jest dla nich szczególnie trudne. Dlatego powinny mieć możliwość zaprezentowania swojej pracy w sposób adekwatny do ich możliwości i predyspozycji.

 2. Nieskrępowane korzystanie z telefonu komórkowego, rozmów, słuchania muzyki, korzystania z laptopa czy tableta w innych celach niż sporządzenie notatek…itp..

 3. Picie napojów i jedzenie posiłku podczas zajęć.

 4. Publiczne podważanie wiedzy wykładowcy / wykładowczyni.

 5. Trudności z utrzymywaniem właściwego kontaktu wzrokowego.

 6. Trudności z notowaniem ( wybraniem ) najważniejszych informacji oraz nadążaniem za tokiem myślenia wykładowcy / wykładowczyni.

 7. W sytuacji stresowej reakcja często bywa nieadekwatna, przesadna, zbyt intensywna oraz często przyjmuje formę złości lub mutyzmu czyli „ zacięcia się ".

 8. Dosłowna reakcja na indywidualne zachowania lub opowiadane kawały przez wykładowców / wykładowczynie.

 9. Uporczywe zadawanie pytań podczas zajęć dydaktycznych.

 10. Obawa przed rozmową sam na sam i unikanie spotkań podczas dyżurów i konsultacji pracowników / pracowniczek naukowych.

 11. Przewrażliwienie w kwestii punktualności rozpoczynania zajęć, zaliczeń lub konsultacji.

 
W
sytuacji gdy zachowanie studenta / studentki w spektrum autyzmu jest denerwujące dla wykładowcy / wykładowczyni wówczas warto porozmawiać na ten temat z osobą w spektrum, jeśli jest taka możliwość lub omówić temat z asystentem / asystentką po zajęciach i na osobności.

 Wykładowcy /wykładowczynie mogą nie wiedzieć, że w zajęciach uczestniczy osoba w spektrum autyzmu.
Tylko student / studentka w spektrum autyzmu może o tym poinformować oraz przedstawić przyznane formy wsparcia edukacyjnego lub asystent / asystentka, za zgodą osoby w spektrum, poinformuje wykładowców / wykładowczynie.

Zdiagnozowanie spektrum autyzmu, nawet bez orzeczenia o niepełnosprawności, pozwala na korzystanie z form wsparcia edukacyjnego na uczelni.

Na Politechnice Opolskiej wsparcia udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BWON ) oraz Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Kontakt:
tel. ( 77 ) 449 88 32    e - mail: m.wroblewska@po.edu.pl

tel. ( 77 ) 449 82 11   e – mail: wsparcie@po.edu.pl