CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dysleksję określa się jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u osób z prawidłowym rozwojem intelektualnym.Trudności spowodowane są, uwarunkowanym i nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji.

W wielu krajach dysleksji nie uznaje się za niepełnosprawność. Jednak włączanie jej do obszarów niepełnosprawności ma swoje uzasadnienie w trudnościach doświadczanych przez osoby z dysleksją. Potrzebują one szczególnych warunków i wsparcia w procesie edukacji. Dyslekcja jest zaburzeniem trwającym przez całe życie.

Wsparcie edukacyjne:

 1. Odpowiednio wcześniej przed zajęciami udostępnić listy nowych pojęć, tak by studenci  / studentki mieli wystarczająco dużo czasu na ich przyswojenie i naukę używania w odpowiednim kontekście.

 2. Z odpowiednim wyprzedzeniem przekazać konspekt wykładu/ćwiczeń. Student / studentka z dysleksją będzie mógł skupić się na treści zajęć, bez konieczności jednoczesnego notowania.

 3. Wykorzystywać materiały dydaktyczne w formie audiowizualnej, np.: telewizyjne materiały dokumentalne lub nagrania video dotyczące danego tematu.

 4. Zadbać by tekst prezentacji wyświetlany podczas zajęć miał czytelny rozmiar czcionki ( minimalny rozmiar to 14 ).
  Należy ograniczyć ilość informacji zamieszczonych na każdym slajdzie do kluczowych punktów.

 5. Zaplanować dyskusję i prezentacje w małych grupach. Da to studentom / studentkom możliwość eksperymentowania z nowym słownictwem podczas omawiania swoich pomysłow i opinii.

 6. Mieć świadomość tego, że student  / studentka z dysleksją często potrzebuje dodatkowego czasu na sformułowanie swoich myśli.

 7. Indywidualnie oceniać prace studentów / studentek kładąc nacisk na ich aspekt merytoryczny.

 8. Dopuszczać możliwość popełniania drobnych błędów ortograficznych.

 9. Zachęcać studentów  / studentki do formułowania pytań, następnie odpowiedzieć na nie, używając prostego języka. Warto także zilustrować poszczególne punkty konkretnymi przykładami.

 10. Zapewnić arkusze z rozwiązaniami, aby studenci / studentki mieli możliwość sprawdzenia błędów.

 11. Rozważyć zastosowanie różnych kolorów ( np.: kartek ) dla różnej tematyki.

 12. Podawać nowe symbole wraz z ich definicją słowną ( jasno sprecyzowaną ).

 13. Pozwalać studentom / studnetkom na użycie programów wspierających proces uczenia się ( np.: służących do pracy z tekstem ).

 14. Uwzględniać trudności z pisaniem ręcznym przez dłuższy czas. Robienie notatek może okazać się bardzo męczące i stresujące, dlatego warto umożliwić studentowi / studentce korzystanie podczas zajęć z laptopa.

 15. Zachęcać studentów  / studentki do korzystania z notatników i/lub sporządzania list zawierających plany zadań. Może to ich wesprzeć w planowaniu działań i ustalaniu priorytetów zadań.