CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dysleksję określa się jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u osób z prawidłowym rozwojem intelektualnym.Trudności spowodowane są, uwarunkowanym i nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji.

W wielu krajach dysleksji nie uznaje się za niepełnosprawność. Jednak włączanie jej do obszarów niepełnosprawności ma swoje uzasadnienie w trudnościach doświadczanych przez osoby z dysleksją. Potrzebują one szczególnych warunków i wsparcia w procesie edukacji. Dyslekcja jest zaburzeniem trwającym przez całe życie.

Wsparcie edukacyjne:

 • odpowiednio wcześniej przed zajęciami udostępnić listy nowych pojęć, tak by studenci mieli wystarczająco dużo czasu na ich przyswojenie i naukę używania w odpowiednim kontekście
 • z odpowiednim wyprzedzeniem przekazać konspekt wykładu/ćwiczeń. Student z dysleksją będzie mógł skupić się na treści zajęć, bez konieczności jednoczesnego notowania
 • wykorzystywać materiały dydaktyczne w formie audiowizualnej, np.: telewizyjne materiały dokumentalne lub nagrania video dotyczące danego tematu
 • zadbać by tekst prezentacji wyświetlany podczas zajęć miał czytelny rozmiar czcionki (minimalny rozmiar to 24). Należy ograniczyć ilość informacji zamieszczonych na każdym slajdzie do kluczowych punktów
 • zaplanować dyskusję i prezentacje w małych grupach. Da to studentom możliwość eksperymentowania z nowym słownictwem podczas omawiania swoich pomysłow i opinii
 • mieć świadomość tego, że student z dysleksją często potrzebuje dodatkowego czasu na sformułowanie swoich myśli
 • indywidualnie oceniać prace studentów kładąc nacisk na ich aspekt merytoryczny
 • dopuszczać możliwość popełniania drobnych błędów ortograficznych
 • zachęcać studentów do formułowania pytań, następnie odpowiedzieć na nie, używając prostego języka. Warto także zilustrować poszczególne punkty konkretnymi przykładami
 • zapewnić arkusze z rozwiązaniami, aby studenci mieli możliwość sprawdzenia błędów
 • rozważyć zastosowanie różnych kolorów (np.: kartek) dla różnej tematyki
 • podawać nowe symbole wraz z ich definicją słowną (jasno sprecyzowaną)
 • pozwalać studentom na użycie programów wspierających proces uczenia się (np.: służących do pracy z tekstem)
 • uwzględniać trudności z pisaniem ręcznym przez dłuższy czas. Robienie notatek może okazać się bardzo męczące i stresujące, dlatego warto umożliwić studentowi korzystanie podczas zajęć z laptopa
 • zachęcać studentów do korzystania z notatników i/lub sporządzania list zawierających plany zadań. Może to ich wesprzeć w planowaniu działań i ustalaniu priorytetów zadań.