CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych

 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:

 • Przyznanie usługi asystenta / asystentki

 • Przyznanie usługi tłumacza / tlumaczki języka migowego
 • Doradztwo w dostosowywaniu formy egzaminów i zaliczeń

 • Doradztwo i dostosowywanie materiałów dydaktycznych

 • Zapewnienie dostępu do technologii wspomagających proces kształcenia - Wypożyczalnia Specjalistycznego Sprzętu.

Więcej informacji na ten temat pod adresem: www.bwozn.po.edu.pl


 

Centrum Pomocy Psychologicznej

 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień,
 • Konsultacje z psycholożkami, psychoterapeutką,  lub u lekarza psychiatry.
 • Udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących poprawie dobrostanu psychicznego.

Więcej informacji na ten temat, w tym dokumenty, znajdują się pod adresem: www.cpp.po.opole.pl 

Prorektor ds. nauki i rozwoju

Biblioteka:

 • Obsługa poza kolejności.,
 • Możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy.
 • Upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w jej imieniu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.bg.po.opole.pl

 

Prorektorka ds. kształcenia i dydaktyki

 • Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 

Wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana i uzależnioniona od posiadaneog stopnia niepełnosprawności.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.cos.po.opole.pl

 

 

Prorektorka ds. współpracy z otoczeniem  społeczno - gospodarczym

Akademickie Biuro Karier

 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy.
 • Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej.
 • Uczestnictwo w Targach Pracy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.abk.po.opole.pl

Erasmus

 • możliwość wyjazdu na studia bądź staż zagranicę.
 • studenci niepełnosprawno otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.dwm.po.opole.pl