CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  Prorektor ds. dydaktyki

 • stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 

      Wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana i uzleżnioniona od posiadaneog stopnia niepełnosprawności:

 • lekki, umiarkowany oraz znaczny

     Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.cos.po.opole.pl

Biblioteki Politechniki Opolskiej

 • obsługa poza kolejnością,
 • możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy,
 • upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w jej imieniu.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.bg.po.opole.pl

Akademickie Biuro Karier

 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej,
 • uczestnictwo w Targach Pracy.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.abk.po.opole.pl

Erasmus

 • możliwość wyjazdu na studia bądź staż zagranicę.
 • studenci niepełnosprawno otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.dwm.po.opole.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień, konsultacje lekarza psychiatry.

     Więcej informacji na ten temat, w tym dokumenty, znajdują się pod adresem: www.cpp.po.opole.pl