CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Rola uczelni

Uczelnia tworzy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia im równego dostępu do edukacji. Przyjmując na studia osobę z niepełnosprawnością zobowiązuje się do przekazania równoważnej w stosunku do innych ilości wiedzy oraz do ekwiwalentnego sprawdzenia stopnia jej przyswojenia. Dyplom ukończenia uczelni powinien być wart tyle samo w przypadku każdego studenta.

Model wsparcia osób z niepełnosprawnością przyjęty na Politechnice Opolskiej

Model wsparcia opiera się na pracy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych powołanego przez JM Rektora. Na Politechnice Opolskiej jest to funkcja wykonywana obok normalnie realizowanej pracy dydaktyczno - naukowej. Pełnomocnik podlega w swojej merytorycznej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych bezpośrednio Prorektorowi ds. Dydaktyki. Pełnomocnik w zakresie spraw finansowych dodatkowo musi uzyskać kontrasygnatę Kwestora na wszystkich dokumentach finansowych.

Zakup sprzętu w celu przystosowania uczelni do potrzeb osób z różnorodnymi dysfunkcjami:

  • ruchu:

     -  dźwigi osobowo – towarowe oraz WC znajdują się w budynkach:

  • Na terenie II Kampusu PO: Wydział Edukacji Technicznej i Logistyki, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii oraz Instytut Konfucjusza i administracja PO,
  • Wydział Budownictwa przy ul. Katowickiej 48,
  • Centrum Obsługi Studenta przy ul. St. Mikołajczyka 16,
  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki przy ul. St. Sosnowskiego 31:
  • Wydział Mechaniczny przy ul. St. Mikołajczyka 5.

Dodatkowo podnośniki dla wózków inwalidzkich przy schodach wejściowych zamontowane są na Wydziale Budownictwa oraz w Instytucie Konfucjusza.

  • słuchu:

      a) kupno i montaż 13 pętli induktofonicznych:

      Obecnie są zainstalowane po dwie pętle induktofoniczne na każdym wydziale Politechniki Opolskiej oraz jedna pętla w Rektoracie. 

 

  • wzroku:

a) udźwiękowienie stron internetowych,

b) utworzenie stanowiska multimedialnego w Czytelni Głównej Biblioteki Politechniki Opolskiej,

c) zakup siedmiu skanerów ze specjalistycznym oprogramowaniem - po jednym egzemplarzu  w każdej bibliotece wydziałowej i w Czytelni Głównej Politechniki Opolskiej  oraz w Rektoracie.

  •       Likwidacja barier świadomościowych

 

      Zakup nowych wózków ruchowych i innego sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych  na Wydziale Fizjoterapii i Wychowania Fizycznego:

       a)  Aktywność ruchowa adaptacyjna,

       b)  Sport osób niepełnosprawnych,

      W zajęciach uczestniczą studenci zdrowi i studenci niepełnosprawni.