CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Brak możliwości poruszania się za pomocą dotyku lub wykorzystania aplikacji orientacji przestrzennej w telefonie.

Nie widzą zagrożenia, takiego jak: dym, ogień, migające napisy ostrzegawcze czy znaki ewakuacyjne.

Mogą reagować z opóźnieniem na spadające elementy (dźwięk) w budynku.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu.

Brak możliwości komunikacji w ciemności lub zadymieniu.

Nie słyszą sygnałów dźwiękowych, takich jak alarm, głos człowieka.

 

Osoby z innymi niepełnosprawnościami.

Strach przed nawiązaniem kontaktu z osobami nieznanymi.

Problem ze zrozumieniem poleceń przekazywanych ustnie, często szybko mówionych i głosem zmienionym przez emocje.

Okazywanie zainteresowania nową sytuacją, która może doprowadzić do znalezienia się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Ukrywanie się w budynku w sytuacji zagrożenia.

Możliwość występowania zaników świadomości, które uniemożliwiają nawiązanie kontaktu.     

Osoby z niepełnosprawnością ruchu (chodzące i niechodzące)                                                  

Osoba z niepełnosprawnością ruchową często ma dodatkowe schorzenia, które utrudniają poruszanie się: spastyczność, nadwaga.

Brak możliwości samodzielnego poruszania się, bądź poruszanie utrudnione.

Konieczność stosowania przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających poruszanie się lub transport.

Konieczność wyboru dróg ewakuacji, które umożliwiają korzystanie z przedmiotów wymienionych w zdaniu wyżej.

Zasady ewakuacji osób z innymi niepełnosprawnościami

Osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego mają różne osobowości i różne sposoby radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością.

Niektórzy mogą mieć trudności z rozumieniem znaków społecznych, podczas gdy inni mogą być nadwrażliwi.

Stres może wpływać na zdolność funkcjonowania takiej osoby. Należy ograniczyć do minimum napięcie towarzyszące danej sytuacji.

Powinno traktować się każdą osobę jako indywidualną jednostkę.

Należy pamiętać, że większość osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego nie jest agresywna.