CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 Do pomocy powinno się przystąpić dopiero wówczas, gdy osoba z niepełnosprawnością wyrazi zgodę na pomoc lub gdy sama o to poprosi.

Należy przeszkolić społeczność akademicką ( pracownice / pracownicy administracyjni, dydaktyczni, naukowi oraz studenci / studentki ) w zakresie:

  1. Komunikacji i zachowania wobec osób z niepełnosprawnością
  2. Ewakuacji.

    Jest to konieczne, żeby w sposób przyjazny dla osoby z niepełnosprawnością pomóc znaleźć się w bezpiecznym miejscu.

Osoba pomagająca w ewakuacji osoby z niepełnosprawnością ruchową powinna poprowadzić do wyjścia z budynku lub w miejsce najbardziej oddalone od miejsca zagrożenia w budynku.

O pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Gdy nie ma kontaktu z osobą kierującą ewakuacją należy zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzaniu ewakuacji.