CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Jedna osoba:

Osoba przenosząca podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzysta z chwytu „na barana”.

 Osoba przenosząca podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzysta z chwytu „tłumokowego”.

  Osoba przenosząca podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzysta z chwytu „strażackiego”.

       

Poprowadzić do wyjścia z budynku lub w miejsce najbardziej oddalone od miejsca zagrożenia w budynku.

I o pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Lub zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzaniu ewakuacji.

Dwie osoby:

 Osoby stają po obu stronach wózka, kucają aby osoba na wózku mogła objąć swoimi kończynami górnymi szyję osób,które będą przenosić.                                                                     

Osoby przenoszące przytrzymują za nadgarstki ręce osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Osoby przenoszące podnoszą osobę ewakuowaną i odchodząc od wózka uwalniają kończyny dolne.                                    

Osoby przenoszące podczas przenoszenia podtrzymują w talii ciało osoby z niepełnosprawnością ruchową. 

Wózek należy zostawić w takim miejscu, żeby inne osoby mogły swobodnie korzystać z tego miejsca podczas ewakuacji.

 Poprowadzić do wyjścia z budynku lub w miejsce najbardziej oddalone od miejsca zagrożenia w budynku.                

O pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Lub zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzaniu ewakuacji.

Inne możliwości dla dwóch osób:

 Osoby przenoszące osobę z niepełnosprawnością ruchową korzystają z dowolnego krzesła. Jest to sposób wskazany przy korzystaniu ze schodów po których nie można ewakuować osoby z wykorzystaniem noszy.

 Osoby przenoszące podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z chwytu „kończynowego”

  Osoby przenoszące podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z chwytu „huśtawkowego”.

  Osoby przenoszące podczas przenoszenia osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z chwytu "stołeczka ręcznego”.

  Wózek należy zostawić w takim miejscu, żeby inne osoby mogły swobodnie korzystać z tego podczas ewakuacji.

Poprowadzić do wyjścia z budynku lub w miejsce najbardziej oddalone od miejsca zagrożenia w budynku.                

O pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Lub zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

 Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzaniu ewakuacji.

Trzy osoby:

 Dwie osoby przenoszą osobę z niepełnosprawnością ruchową w sposób opisany w przypadku osób.

       Trzecia osoba składa wózek i wynosi z budynku.

 O pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Lub zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

 Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzeniu ewakuacji.