CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Łatwiej i bezpieczniej jest wtaczać wózek po schodach niż go wnosić.

Upewnić się, czy rączki są stabilne i będą nieruchome podczas przenoszenia wózka.

Osoba podnosząca wózek w górę powinna pamiętać o prawidłowej pozycji ciała czyli proste plecy, ugięte kolana oraz szeroko rozstawione stopy.

 
Osoba przenosząca wózek powinna wykorzystywać tylko elementy stałe wózka, takie jak pałąk i rama.

Podczas przenoszenia wózka w górę należy unikać podnoszenia pałąka w wózku w górę, ponieważ uniemożliwi to zrównoważenie wózka konieczne do pokonania schodów.

Gwałtowne i silne manewrowanie wózkiem może doprowadzić do wypadku czyli wypadnięcia osoby siedzącej w wózku.

Podczas wtaczania osoba siedząca w wózku powinna chwytać poręcz, żeby pomóc w poruszaniu się w górę.

Osoba pomagająca w ewakuacji osoby z niepełnosprawnością ruchową powinna poprowadzić do wyjścia z budynku lub w miejsce najbardziej oddalone od miejsca zagrożenia w budynku.

O pobycie w tym pomieszczeniu powiadomić osobę kierującą ewakuacją.

Lub zadzwonić pod numer 998 lub 112 i przekazać operatorowi ratunkowemu gdzie się znajdujemy i że potrzebujemy pomocy.

 Być z osobą z niepełnosprawnością do momentu ewakuacji poza budynek i kontaktu z innymi osobami uczestniczącymi w przeprowadzaniu ewakuacji.