CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 • Używaj dobrze znanych, łatwych do zrozumienia wyrazów.
 • Nie używaj trudnych wyrazów. Jeśli musisz napisać trudny wyraz to upewnij się, że dokładnie go wyjaśniłeś.
 • Przy wyjaśnianiu używaj przykładów. Staraj się używać przykładów, które są znane z codziennego życia.
 • W całym dokumencie używaj tych samych wyrazów na opisywanie tych samych rzeczy.
 • Nie używaj trudnych pojęć, takich jak na przykład metafora.
  Metafora to zdanie, które nie znaczy dokładnie tego samego co mówi.
  Na przykład:
  To jest metafora: „pogoda pod psem”.
 • Nie używaj słów zapożyczonych z innych języków chyba, że są bardzo dobrze znane w Polsce.
  Tak jak angielskie „okej” ( O.K.).
 • Unikaj używania skrótów.
  Używaj pełnych wyrazów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  Skróty pochodzą zazwyczaj od pierwszych liter wyrazów.
  Jeśli musisz użyć skrótów wyjaśnij je.
  Na przykład:
  jeśli piszesz „EU”, wyjaśnij, że chodzi o „Unię Europejską”.
 • Procenty (63%) i duże liczby ( 1 758 625) są trudne do zrozumienia.
  Staraj się nie używać procentów i dużych liczb.
  Zamiast tego, aby wyjaśnić, co masz na myśli użyj słów „mało” lub „ wiele”.