CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Używaj dobrze znanych, łatwych do zrozumienia wyrazów.

 2. Nie używaj trudnych wyrazów. Jeśli musisz napisać trudny wyraz to upewnij się, że dokładnie go wyjaśniłeś.

 3. Przy wyjaśnianiu używaj przykładów. Staraj się używać przykładów, które są znane z codziennego życia.

 4. W całym dokumencie używaj tych samych wyrazów na opisywanie tych samych rzeczy.

 5. Nie używaj trudnych pojęć, takich jak na przykład metafora.
  Metafora to zdanie, które nie znaczy dokładnie tego samego co mówi. Na przykład:
  To jest metafora: „pogoda pod psem”.

 6. Nie używaj słów zapożyczonych z innych języków chyba, że są bardzo dobrze znane w Polsce.
  Tak jak angielskie „okej” ( O.K. ).

 7. Unikaj używania skrótów.
  Używaj pełnych wyrazów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  Skróty pochodzą zazwyczaj od pierwszych liter wyrazów.
  Jeśli musisz użyć skrótów wyjaśnij je.
  Na przykład:
  jeśli piszesz „EU”, wyjaśnij, że chodzi o „Unię Europejską”.

 8. Procenty (63%) i duże liczby ( 1 758 625) są trudne do zrozumienia.
  Staraj się nie używać procentów i dużych liczb.
  Zamiast tego, aby wyjaśnić, co masz na myśli użyj słów „mało” lub „ wiele”.