CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Zawsze używaj krótkich zdań.

 2. Zwracaj się wprost do ludzi. Aby to zrobić używaj słowa „ ty ”.

 3. Używaj zdań pozytywnych, a nie negatywnych.
  Na przykład:

  powiedz: „ Powinieneś zostać do końca zebrania ”
  zamiast: „ Nie powinieneś wychodzić przed końcem zebrania ”.

 4. Używaj raczej strony czynnej niż biernej.
  Na przykład:
  Powiedz:  „Doktor przyśle Ci list” zamiast:  „List zostanie wysłany Ci przez doktora”.