CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 1. Ostrożnie używaj ciemnego tła. Jeśli to robisz upewnij się, że tło jest wystarczająco ciemne, a pismo wystarczająco jasne. 

 2. Zawsze używaj wyraźnej, łatwej do odczytania czcionki. 

 3. Unikaj używania czcionek szeryfowych, ponieważ kształt liter jest wtedy mniej wyraźny.
  Na przykład Verdana, Arial lub Tahoma to czcionki łatwe do przeczytania.

 4. Nie używaj pisma, które jest zbyt mocno ściśnięte. 

 5. Nie używaj pisma, które jest zbyt jasne lub zbyt słabo wydrukowane. 

 6. Nigdy nie używaj kursywy. 

 7. Nie używaj czcionki o ozdobnym kroju. 

 8. Zawsze używaj dużego druku.

  Powinieneś używać czcionki o rozmiarze co najmniej takim jak Verdana czy Arial 14.

 9. Nie pisz całych słów WIELKIMI LITERAMI.
  Małe litery są łatwiejsze do przeczytania. 

 10. Staraj się używać tylko jednego typu pisma w całym tekście. 

 11. Podkreślenia mogą utrudnić osobom niepełnosprawnym intelektualnie odczytanie tekstu.
  Używaj podkreśleń bardzo ostrożnie. 

 12. Unikaj pisania kolorowym drukiem ponieważ:

  Niektórzy ludzie nie widzą różnic między kolorami.
  Niektórzy mogą chcieć skserować dokument.
  Może być wtedy tylko czarno-biały, kolory nie wyjdą dobrze na kopii.
  Niektóre kolory są źle widoczne na niektórych tłach.
  Na przykład żółty tekst na białym papierze jest trudny do odczytania. 

 13. Nie używaj trudnych wyrazów.
  Jeśli chcesz użyć trudnego wyrazu, zawsze postaraj się go wyjaśnić. 

 14. Tam gdzie to możliwe wyjaśniaj trudne wyrazy od razu, gdy tylko ich po raz pierwszy użyjesz.
  W dłuższym dokumencie możesz również dodać na końcu listę pomocnych wyrazów i ich wyjaśnienia. 

 15. Bądź ostrożny z użyciem zaimków.
  Zaimki to słowa takie jak „on” lub „to”, których używasz, aby zastąpić imię lub nazwę rzeczy o których mówisz. 

 16. Upewnij się, że jasne jest kogo lub co określa użyty przez ciebie zaimek.
  Jeśli nie jest to jasne, ponownie użyj imienia lub nazwy własnej. 

 17. Nigdy nie używaj przypisów strony zamiast umieszczenia ich w samym tekście.
  Przykład: nie pisz: Jan Kowalski przemawiał na zebraniu jako prezes organizacji self - adwokatów.
  Napisz:
  Jan Kowalski jest prezesem organizacji self - adwokatów.
  Jan Kowalski przemawiał na zebraniu.

 18. Staraj się zachować prostą interpunkcję.
  Na przykład: nie pisz: Wczoraj kupiłem zielono-żółty ( nowy!) rower dla mojego syna, który ma na imię Michał.
  Napisz:
  Mój syn ma na imię Michał.
  Wczoraj kupiłem mu nowy rower.
  Rower jest zielony i żółty.
   
 19. Unikaj znaków specjalnych, takich jak /,&,<, $ lub #.

 20. Unikaj wszystkich skrótów, takich jak „ tzw. ” , „ lp ” , „ etc. ”.