CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  • Zawsze układaj informacje w sposób łatwy do zrozumienia. 
  • Grupuj razem wszystkie informacje na ten sam temat. 
  • Dobrze jest powtarzać ważne informacje. 
  • Trudne wyrazy dobrze jest powtarzać po kilka razy.