CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

  1. Zawsze układaj informacje w sposób łatwy do zrozumienia. 

  2. Grupuj razem wszystkie informacje na ten sam temat. 

  3. Dobrze jest powtarzać ważne informacje. 

  4. Trudne wyrazy dobrze jest powtarzać po kilka razy.