CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Słownictwo jakiego używa się w tekstach adresowanych do osób dorosłych często jest zbyt trudne do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

I dlatego osoby te nie uczestniczą w wielu sytuacjach w ich życiu. Inni ludzie dokonują wyborów za nich.

Dobrze - czyli w sposób prosty i zrozumiały - napisana informacja pomaga ludziom znaleźć to, czego potrzebują i podjąć właściwą decyzję.

Standardy „łatwego tekstu” zostały stworzone, aby ułatwić przygotowanie i rozumienie informacji przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla innych osób, takich jak:

  1. Osób dla których język polski nie jest językiem ojczystym.
  2. Osób, które mają trudności z czytaniem.

Wszystkie informacje dotyczące tworzenia łatwego tekstu pochodzą z Poradnika Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Poradnik ma tytuł: Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.