CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Fakty:

 1. Lekarz decyduje o tym, czy osoba z niepełnosprawnością jest zdolna do wykonywania konkretnej pracy.
  W tym celu lekarz przeprowadza badania wstępne, w którym uwzględnia stan zdrowia osoby z niepełnosprawnością i warunki pracy na danym stanowisku pracy.

 2. Każda / każdy pracowniczka / pracownik jest inna/ inny. Osoby z niepełnosprawnością też.
  Różne stanowiska wymagają innego stopnia sprawności, zatem posiadanie danego rodzaju niepełnosprawności może pomagać w wykonywaniu oboiwązków zawodowych.

 3. Dobrą / dobrym pracowniczką / pracownikiem jest osoba kompetentna i zaangażowana bez względu na stan zdrowia.

 4. Pracowniczka  / pracownik z niepełnosprawnością jest często bardziej zmotywowany i lojalny niż osoba sprawna, gdyż ma znacznie większe trudności w pozyskaniu zatrudnienia.

 5. Pracodawca może starać sie o dofinansowanie do wynagrodzenia oraz do składki ZUS.

 6. Jeżeli konieczne jest specjalne przygotowanie miejsca pracy to pracodawca może starać się o dofinansowanie na dostosowanie lub wyposażenie miejsca pracy.


  Mity:

 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wyklucza zatrudnianie.

 8. Wskazanie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności informuje, że osoba z niepełnosprawnością może pracować jedynie w warunkach chronionych oraz wyklucza ją z zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 9. Osoba z niepełnosprawnością jest zawsze mniej sprawna niż osoba wobec, której nie orzeczono niepełnosprawności.

 10. Tylko osoba sprawna może być pracownikiem.

 11. Dla każdej osoby niepełnosprawnej trzeba dostosować stanowisko pracy.

 12. Każda pracowniczka / pracownik z niepełnosprawnością jest roszczeniowy i mniej wydajny niż osoba sprawna.