CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych mogą wpisywać się w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i kształtować pozytywny wizerunek organizacji.

Działania takie mają przede wszystkim charakter biznesowy, a nie działalności charytatywnej.


Organizacja musi spełniać następujące warunki:

 • Funkcjonuje na otwartym rynku pracy.
 • Zatrudnia poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat.
 • Jest zakładem pracy chronionej.


Pracownikowi, ujętemu w ewidencji zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, przysługuje dofinansowanie w następujących kwotach zależnych od posiadanego stopnia:

 • Znaczny - 1 950,00 zł.
 • Umiarkowany - 1 200,00 zł.
 • Lekki - 450,00 zł.


W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczaną do tzw.: " schorzeń specjalnych " oznaczonych odpowiednio: 01-U, 02-P, 04-O, 06 - E, 12-C
kwotę tę zwiększa się odpowiednio o:

 • 1 200 zł - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia.
 • 900 zł - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia.
 • 600 zł - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 

W przypadku niepełnego etatu, dofinansowanie przysługuje " stosunkowo ". 
Wstrzymanie dofinansowania następuje, gdy pracodawca zalega PFRON w zobowiązaniach na kwotę co najmniej 100 zł. 
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do lekkiego / umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z ustalonym prawem do emerytury.


Organizacja zatrudniając osobę z niepełnosprawnością można ubiegać się o dodatkową refundację:

 • Adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 
 • Adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających pracę i funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w zakładzie pracy.
 • Wyposażenia stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością.

Infolinia PFRON w kwestiach dofinansowania i refundacji: (22) 581 84 10