CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Instytucje i organizacje działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Opolu
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Opolu
Adres: Rynek - Ratusz, 45 - 015 Opole
tel./fax: 077/ 451 19 67
e- mail: oion@um.opole.pl, oion.opole@wp.pl