CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Drogie / drodzy studentki i studenci oraz doktorantki i doktoranci,

po raz kolejny jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków PFRON podczas nauki na Politechnice Opolskiej.

Wsparcie jest adresowane do osób:

  • Posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Uczących się w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. 
  • Mających otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać do 10 października 2022 r.  przez System Obsługi Wsparcia - https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie https://www.pfron.org.pl/


Pracowniczki biura mogą pomoc podczas wypełniania dokumentacji.

Wniosek AM                 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                 Zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu semestru

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych