CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt Dać szansę! - Uczelnia na miarę XXI wieku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu mającego na celu zwiększenie dostępności Politechniki Opolskiej

dla studentek i studentów z niepełnosprawnościami pod adresem:

START (po.opole.pl)