CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że wniosek pt.: Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku, złożony przez Politechnikę Opolską, w ramach PO WER 3.5  "Uczelnia dostępna" został oceniony pozytywnie i skierowany do realizacji w terminie 01.01.2010 r. – 31.12.2021 r..

Realizacja w/w wniosku będzie miała na celu zwiększenie dotychczasowego poziomu dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in.:

  • wsparcie i wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej odzwierciedlone w utworzeniem odrębnej jednostki - Biuro - zajmującej się sytuacją osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Opolskiej
  • wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, w tym E-learning
  • wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością wyrażone stworzeniem i implementacją procedur postępowania wobec osób z niepełnosprawnościami w różnych sytuacjach na uczelni
  • podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni oraz członków samorządu studenckiego z zakresu niepełnosprawności.